2017.06.28 - Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ USSH 2017 - Kho ảnh Time Studio
timestudio vn-170628-044

timestudio vn-170628-044